Egzamin końcowy trenera Pilates

EGZAMIN FINALNY I CERTYFIKAT

Gdy student ukończy wszystkie wymagane szkolenia:
Mata, Reformer, i/lub Przyrządy oraz wszystkie wymagane godziny musi zdać egzamin pisemny i praktyczny. Terminy egzaminów będą regularnie aktualizowane na stronie współpraowników Balanced Body, na targach i konferenjach w Stana Zjednoczony Ameryki i poza nimi.

Jeżeli instruktor nie może wziąć udziału w egzaminie ze względów logistycznych możliwe jest przeegzaminowanie przez nagrania video. Studenci nie muszą zdawać osobno pojedyńczych egzaminów z Maty, Reformera czy Przyrządów. Wystarczy że zdadzą egzamin po ukończeniu wszystkich szkoleń które chcą ukończyć. Przykładowo student który chce ukończyć tylko Matę może zdawać egzamin po Macie, student który chce ukończyć Matę i Reformer może zdawać egzamin po tych dwóch szkoleniach., student który ukończył kurs Wszechstronny będzie zdawał egzamin po ukończeniu wszystkich wymagań.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Egzamin końcowy zawiera część pisemną i obserwację lekcji prowdzonej na kliencie lub grupie. Kiedy student ukończy wszytskie godziny i jest gotowy na zdanie egzaminu wysyła zgłoszenie do Balanced Body (dostępne na www.pilates.om). Balaned Body zweryfiuje ukończenie szkolenia i wszystkich dodatkowych wymaganych godzin
praktycznych i umożliwi studentowi podejście do egzaminu końcowego w pobliżu jego lokalizacji.

Podczas egzaminu praktycznego szczególna uwaga zostanie zwrócona na:

  • Odpowiednie ustawienie i egzekwowanie ćwiczeń.
  • Bezpieczeństwo klienta.
  • Odpowiednie łączenie sekwencji
  • Odpowiedni dobór ćwiczeń do klienta lub grupy
  • Wskazówki i umiejętność komunikacji z klientem lub grupą.

W przypadku gdy student nie zda egzaminu za pierwszym razem, otrzyma informację na czym się skupić aby poprawić swoje umiejętności i nadrobić braki tak aby pozytywnie zdać egazmin za kolejnym podejściem.

Koszt egzaminu końcowego jest zależny od lokalizacji i warunków lokalny. Może się wahać pomiędzy 150$ a 350$.

Kontakt

ul. Piwna 25 Kraków
tel: +48 785 195 282
kontakt@angelikamirek.com

 

Potrzebujesz jeszcze sprzętu?
Sprawdź ofertę Sprzęt Balanced Body.